Marsinah, Sebuah Nama yang Abadi Dalam Jiwa Kaum Pekerja!