Penahanan SK Kepengurusan UKPM UH: Legal Opinion Atas Penyelewengan Kekuasaan WR III Unhas

Pseudo Kemerdekaan Manusia di Nusantara