Tentang Perampasan Kerja

Menolak Kenaikan BBM, Menolak!!